V pričujočem prispevku predstavljamo novo terapevtsko možnost imenovano ESWT.

Metoda se uporablja že od začetka 1990 leta v ortopediji in fizioterapiji. Gre za nadaljevanje revolucionarnega postopka LITOTRIPSIJE ko so  leta 1980 prvič  s pomočjo fokusiranega elektromagmnetnega polja fragmentirali ledvični kamen. Ta tehnologija je že razvita tudi za indikacije v fizioterapiji in ortopediji. To so ORTOTRIPTORJI. Na tržišču imamo  različne aparature v ta namen.

V osnovi gre za dva principa:

1. NIZKOENERGETSKI RADIALNI PNEUMATIČNI PULZ - RSWT

Pri RSWT konceptu se poslužujemo učinka sile mehanskega pulza. Reguliramo moč pulza od 1-4 barov in frekvenco pulza od 1-15 Hz /sekundo.
RSWT pulz mehanično deluje na celično membrano. Nociceptorji generirajo visoko število neuralnih pulzov. Po »Gate control teoriji« tako pride do inhibicije v CŽS in s tem do zmanjšane bolečine. Dvigne se produkcija »pain inhibiting substanc«.Aferentni bolečinski signali se preko multiplih sinaptičnih povezav dovajajo v CŽS in tako vplivajo eferentno na kontrolo mišičnega tonusa.Ta mehanizem deluje kot regulatorni krog.

2. VISOKOENERGETSKI FOKUSIRANI MAGNETNI PULZ - FSWT

Pri FSWT konceptu se poslužujemo učinka gostote in moči fokusiranega elektromagnetnega polja. Moč pulza v žarišču reguliramo od 0.01mJ/mm² do 0.55 mJ/mm².Frekvenca pulza je v razponu 1-8 Hz/sekundo. Pulz se generira v cilindričnem elektro magnetnem  aplikatorju ki je v kontaktu z telesom. Pulz se preko gela prenaša v telo- tehnika kot pri ultrazvoku. Impulzi se dvignejo v 30-120  nanosekundah na maksimalno vrednost in trajajo 5 mikrosekund.Pri tem se doseže do 100 MPa pozitivnega in do  minus 10 MPa negativnega pritiska.Valovi potujejo skozi telesne tekočine in mehka tkiva kjer mikrostimulirajo željena tkiva.Lahko izbiramo globino fokalne cone od 1-6cm. Z FSWT tehniko lahko vplivamo na zabrazgotinjeno ali zakostenelo tkivo katero se po poškodbi zabrazgotini in delujemo v smislu restitucije ad integrum. Proces neovaskularizacije dokazano pospešuje celjenje in posledično regeneracijo.

INDIKACIJE: Plantarni fasciitis, spina calcanei ahilodinije, calcinirajoči tendinitis, chondropathia patelle, adhezivni perikapsulitis-zamrznjena rama, radialni-ulnatni epikondilitis, jumpers knee, vse vrste entezopatij, zapoznelo celjenje fraktur, površinske in globinske trigger točke, miogeloze, hipertrofične insercije.

KONTRAINDIKACIJE: Akutna in kronična reumatska stanja, hemofilija, antikoagulantna terapija, tromboza, polineuropatija, otroci v dobi rasti.
Po kortizonski terapiji počakamo z ESWT terapijo 6 tednov.

STRANSKI UČINKI v obdobju od 3-7 dni: ESWT postopek izvajamo ambulantno brez anestezije. Po postopku se lahko pojavi lokalna oteklina in rdečina ki mora izginiti do naslednje ESWT terapije. Lahko se pojavijo manjši hematomi, petehije in manjše bolečine. Fokalna cona naj se nahaja izven območja velikih žil in živcev.

Ortotriptorji so uporabna terapevtska možnost s katero je  mogoče uspešno zdraviti kronična degenerativna  in post traumatska stanja  do globine 6 cm kar pomeni da je mogoče zdraviti tudi globoke lezije mehkih tkiv predvsem takrat ko druge terapevtske možnosti niso uspešne.Tako je mogoče zmanjšati nujnost operativnih posegov. V Sloveniji posamezni ortopedi in fizioterapevti že uporabljamo RSWT-radialni pulz, imamo tudi že možnost spoznati in uporabljati ESWT- fokusirani pulz.