Fizioterapija TEZO d.o.o.
Stranska vas 15, SI-1356 Dobrova
tel.: 041 646 005
e-pošta: teo.djeki@siol.net

Naročanje in čakalne dobe

Fizioterapija Ljubljana

Možnosti naročanja

  • OSEBNO NAROČANJE V OKVIRJU DELOVNEGA ČASA,
  • NAROČANJE NA ZGORAJ NAVEDEN TELEFON V OKVIRJU DELOVNEGA ČASA,
  • NAROČANJE PO POŠTI, ALI PO ELEKTRONSKI POŠTI

ODGOVORNA OSEBA ZA VODENJE ČAKALNEGA SEZNAMA JE TEODOR DJEKIĆ
REDNI TERMIN ZA TERAPIJO JE 08.03.2021.

Stranska vas 15
1356 DOBROVA
www.fizioterapija-tezo.si
e-mail.: teo.djeki@siol.net
tel: 01 3642 021
gsm: 041 646 005

OBVESTILO PACIENTOM O MOŽNIH NAČINIH ZA VLOŽITEV PRITOŽBE

Pritožbo lahko pacient vloži: ustno, ali po telefonu, in v pisni obliki:(dopis, osebno, po pošti, po e-pošti).
Zahtevo po prvi obravnavi kršitve pacientovih pravic sprejema in obravnava Martin Klešnik, dipl. fizioterapevt, zasebni zdravstveni delavec, Pot na Hreše 10D, 1000 Ljubljana Kontaktni podatki: e-pošta: martinklesnik@gmail.com, telefon 041/958487 v času uradnih ur.

Naloga odgovorne osebe v primeru pritožbe je da:

  • ugodi in obvesti pacienta;
  • pacienta povabi na ustno obravnavo, kjer lahko sklenejo dogovor o načinu rešitve spora;
  • napoti pacienta na pristojen organ za reševanje vsebine zahtevka;
  • postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne.

Če dogovor ni uspel, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.
Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnici pacientovih pravic v Ljubljani sta:

Duša hlade Zore, naslov elektronske pošte je dusa.hlade-zore@nijz.si, ki ima uradne ure v ponedeljek od 08:00 do 15:00, v torek od 08:00 do 13:00 in
Mojca Mahkota, naslov elektronske pošte je mojca.mahkota@nijz.si, ki ima uradne ure v torek od 13:00 do 19:00 in v sredo od 08:30 do 14:30 v pisarni na Zaloški 29 v Ljubljani (prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana).

Njuna telefonska številka je 01/542 32 85.

Z lepimi pozdravi,
Direktor
Teodor Djekić

Od leta 2006 delujemo s koncesijo Občine Dobrova-Polhov Gradec in pogodbo z ZZZS.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV).

© 2018 - Fizioterapija TEZO d.o.o.